Agjent/e i shitjës në teren

Orari: I plotë
Gjinia: M ose F
Modeli i pages: fikse + bonus në realizim

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Të prezentoj shërbimet tona postare tek bizneset;
 • Të lidhë kontrata me klientët potencial;
 • Të siguroj rritjen e shitjes;
   

Edukimi dhe përvoja:

 • Përparësi kanë kandidatët të cilët kanë përfunduar Fakultetin e Ekonomik (Marketing) (e preferuar);
 • Përvojë pune në fushën e marketingut (e preferuar);;
 • Shkathtësi komunikuese dhe negociuese;
 • Aftësi për të menaxhuar dhe kontrolluar rritjen e shitjes;
 • Trajnime dhe certifikime ne fushen përkatëse janë përparësi;
 • Njohja e gjuhës angleze e preferuar;

   

Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të aplikojnë vetëm intervistës online në linkun e mëposhtëm duke zgjedhur pozitën. 
Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e lartëcekura do të ftohen në fazat e mëtejme të rekrutimit.

Apliko: https://forms.gle/7j7k5TFDeNomxcdH6

Shpallja ka skaduar
adform-pixel