Agjent/e të Patundshmërive

Adresa Real Estate
5 ditë të mbetura

Adresa Real Estate hap konkurs për:

Agjent/e të Patundshmërive

Detyrat:

• Mbledhja dhe përpunimi i ofertave për prona për shitje dhe qira

• Mbledhja, përpunimi dhe përgjigja ndaj kërkesave të klientëve

• Ndërmjetësimi në procesin e shit-blerjeve apo qiradhënieve

• Administrimi i kontakteve dhe takimeve

• Të këshillojë klientët mbi kushtet e tregut, çmimet dhe çështjet tjera të ndërlidhura

• Bashkëpunim i ngushtë me koleget e departamenteve të tjera.

Kriteret:

• Të ketë të kryer universitetin ose student/e (preferohen fushat relevante në Patundshmëri)

• Preferohet të ketë eksperiencë në shitje

• Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, prezantuese & negociuese si dhe të jetë ambicioz/e

• Të njohë programet bazë në përdorimin e kompjuterit

• Të disponojë Patentë shoferi.

Kushtet e pagesës-pagë fikse plus përqindje në realizim

Aplikantët të interesuar të dorëzojnë CV-në adresaksinfo@gmail.com

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel