Analist i Portfolios për Ndërmarrje të Vogla dhe të Mesme për Degën në Vushtrri

Mundësi punësimi 

 

TEB një ndër bankat më me renome në  Kosovë është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të  BNP Paribas.

 

TEB tani po kërkon kandidatë të kualifikuar për pozitën: Analist i Portfolios për Ndërmarrje të Vogla dhe të Mesme për Degën në Vushtrri

 

Përgjegjësitë:

 

 • Të ndërtojë portfolio të shëndoshë përmes shitjes direkte 
 • Të analizojë dhe propozojë rastet e kredisë për aprovim
 • Të shërbejë klientët me përkushtim dhe të ndërtojë relacione profesionale me ta
 • Të monitoroj trendet e tregut dhe njoftojë për përshtypjet mbi tregun
 • Të prezantojë bankën në treg, në përputhje me politikat dhe procedurat e saj
 • Detyra tjera relevante

 

Kualifikimet e kërkuara:

 

 • Diploma e Fakultetit Ekonomik ose Administrim Biznesi 
 • Preferohet 1-2 vite eksperiencë bankare, e preferuar në segmentin NVM
 • Preferohet eksperiencë tjetër biznesi, me përvojë analitike
 • Preferohet eksperiencë profesionale në shitje
 • Të kuptoj ambientin e biznesit, trendet dhe zhvillimet specifike të tij
 • T’i kuptoj produktet dhe shërbimet bankare
 • Preferohen njohuri të përgjithshme të sistemit bankar
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese me klientë të brendshëm/jashtëm
 • Njohuri të mira të MS Office
 • Efikas në punë ekipore
 • Aftësi të shkëlqyera të gjuhës angleze 
 • Licencë drejtimi automobili Kategoria B

 

 

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/

 

Afati i fundit për aplikim është 17.01.2020. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.

 

Shpallja ka skaduar
adform-pixel