Praktikant/e për Komunikim dhe Meanxhimin e Mediave Sociale

Anibar
E skaduar

Përshkrimi i punës praktike:

 • Menaxhimi i webfaqes dhe llogarive të organizatës në media sociale dhe krijimi i materialeve/përmbajtjes për to;
 • Mirëmbajtje e marrëdhënieve dhe krijimi i marrëdhënieve të reja me mediat vendore e ndërkombëtare;
 • Asistim i koordinatorëve të projekteve në hartimin e planeve të marketingut dhe të PR për projekt propozimet e organizatës;
 • Përgatitje e njoftimeve dhe materialeve të tjera informuese për shtyp;
 • Përfaqësimi i Anibar-it në intervista dhe paraqitje mediatike;
 • Detyra të tjera shtesë që lidhen me detyrat e përshkruara të punës;

 

Kërkesat e punës:

 • Njohja e gjuhës angleze;
 • Të jetë në gjendje të punoj në një ambient multikuluror;
 • Të ketë aftësi në oganizim, planifikim dhe identifikim të prioriteteve;
 • Kreativitet në krijim të përmbajtjes për media sociale;
 • Entuziast/e, i/e shoqërueshëm;


Përfitimet dhe angazhimet:

 • Mundësi për të punuar në një ambient dinamik dhe multikuluror;
 • Përvojë pune;
 • Hapësirë për incim dhe zhvillim të ideve;
 • Zhvillimi i aftësive komunikuese, organizative, kreative dhe ekipore;
 • Praktika ofrohet me gjysmë orari dhe kandidatëve i’u ofrohet kompenzim për shpenzimet mujore;


Thirrja është e hapur për të gjithë të interesuarit për praktikë në media dhe komunikim.

Për të aplikuar dërgoni CV-në dhe letrën motivuese në info@anibar.com me titullin Praktikant/e për Media dhe Komunikim.

Aplikacionet pranohen deri me datën 10 Dhjetor 2020. Aplikanti i përzgjedhur do të trajnohet nga stafi aktual në pozitën e kërkuar dhe nga stafi shtesë.

Shpallja ka skaduar
adform-pixel