PËRGJEGJËSITË:

 • Aftësi për të përcaktuar qëllimet dhe kërkesat e klientëve me anë të projektit; 
 • Matja e hapësirave ne terren; 
 • Dizajnimi i produkteve dhe përgatitja e projekteve sipas kërkesave të klientëve; 
 • Përgatitja e vizatimeve teknike për montimin e pajisjeve; 
 • Planifikimi dhe realizimi i projekteve dhe punëve sipas planeve dinamike;
 •  Përgatitja e raporteve ditore, javore dhe mujore për punët e përfunduara.

 

 KËRKESAT dhe AFTËSITË: 

 • Të jetë student i fakultetit te Arkitektures ose i/e diplomuar në Arkitekturë; 
 • Të ketë aftësi në programet: ArchiCad, AutoCAD, SketchUp dhe Microsoft Office etj;
 •  Të ketë patentë shofer, Kategoria B.
 •  Mirëpritja e klientëve dhe të kuptuarit e nevojave të tyre, dhënia e përgjigjeve profesionale në bazë të kerkesave;
 •  Të ketë njohuri të gjuhës angleze e deshirueshme. 
 • Te ketë paraqitje profesionale;

 

 Page Atraktive 

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë aplikacionin për punësim / CV në e-mail adresën: info@frigodeluxe.com

• Afati i fundit për aplikim është data: 10 Qershor 2023. 

• Lokacioni: Cagllavice, Prishtine

Shpallja ka skaduar