Arsimimi:    

 • Diplomë/a të studimeve universitare në drejtimet: Arkitekturë / Ndërtimtari.
 • Aftësi në organizimin dhe menaxhimin e punëve të ndryshme
 • Aftësi në vendimmarrje dhe punë ekipore
 • Njohje të mirë të CAD, AutoCAD) dhe njohuri të mira të Revit (përparësi)
 • Të jeni në gjendje që ti kuptoni shpejt proceset e ndryshme ekzistuese
 • Të jeni fleksibil dhe të keni stabilitet në punë
   

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Projektim / Dizajnim
 • Detyra tjera të përcaktuara nga menaxheri

 

Kontakt:

 • Dergoni Portfolio/CV
 • info@akademiaatd.com

Shpallja ka skaduar