Arkitekt

INEX Architects
3 ditë të mbetura

INEX-Architects shpall pozicionin vakant për Arkitekt/e.

Kriteret kryesore:
1. Përdorimi i avancuar i ArchiCAD
2. Përvojë në projektim [min. 2 vjet]
3. Studimet e larta për Arkitekturë

Vlerësohen:
- Etika profesionale dhe aftësia për të punuar në grup. 
- Aftësi në konceptim arkitektonik, aftësi analitike dhe krijuese.
- Aftësi kompjuterike në përdorimin e programeve AutoCAD, Sketchup, Lumion, Office etj.

Të gjithë të interesuarit mund të dërgojnë CV-në dhe Portofolion [max. 5 punime] në adresën e emailit:
contact@inex-architects.com

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel