Arkitekte

PARADISO
E skaduar

Paradiso shpall konkurs në ketë pozitë;

(1) Arkitekte

Lokacioni: Lipjan


KUALIFIKIMET: 

• Të jetë arkitekte – e diplomuar. 
• Mosha e kërkuar 22 - 35 vjeç. 
• Të ketë minimum 1 vjet përvojë pune. 
• Të jetë komunikative dhe fleksibile. 
• Të ketë njohuri të mira të programeve Autocad - Archicad, 3D studio max-Rhino 
• Përshtatje në punë ekipore. 
• Aftësi të mira të interpretimit, e fokusuar dhe orientuar ndaj klientit. 
• Të njoh Gjuhën Angleze. 
• Të ketë patentën e shoferit B. 


PËRGJEGJËSITË: 
• Shitje dhe propozime të ndryshme të produkteve. 
• Komunikim me klientët dhe bashkëpuntorët e kompanisë. 
• Mbikqyrja dhe menaxhimi i proceseve të prodhimit në punëtori. 
• Mbikqyrja dhe menaxhimi i projekteve në terren. 
• Planifkimi dhe realizimi i projekteve dhe punëve sipas planeve dinamike. 
• Përgaditja e raporteve javore dhe mujore për punët e përfunduara. 

Aplikimi: Bëhet në formë elektronike në qendresa@paradiso-kos.net. 
Konkursi është I hapur nga data 25.11.2022 – 25.12.2022

Shpallja ka skaduar