Hidroterm sh.p.k me seli në Suharekë, kërkon 1  arkitekt/e me kriteret si në vazhdim:


1. Arkitekt/e me përvojë pune në projektim

Aftsitë e kërkuara:
· Të jetë i/e diplomuar, grada Master/Bachelor në arkitekturë;
· Të këtë eksperiencë pune në profesion min. 3 vite;
· Të ketë aftësi të shkëlqyera në programet: ArchiCad, 3ds MAX, Lumion, Photoshop  AutoCAD dhe Microsoft Office;
· Aftesi të mira në vizualizim
· Njohuri të mira të gjuhës angleze;

· Vendi i punës në Suhareke në zyrat e kompanisë dhe në teren sipas kërkesave të  kompanisë


  • · Orari i punës, në kohë të plotë, sipas ligjit te punes.
     

CV-ja dhe portofolio e punës profesionale janë të obligueshme të dërgohën në email: info@hidroterm.info

Shpallja ka skaduar