Arkitekt/e

NERO Home
E skaduar

Sh.P.K “NERO Home”

Rr. Zona industriale P.N.

Pejë, Kosovë

Tel. 049 232 003                                                                                                   

nerohomeshpk@gmail.com

 

Fabrika për përpunimin e drurit dhe prodhimin e kuzhinave, dyerve të brendshme dhe enterierit  shpall:

KONKURS

Arkitekt/e

 1. Pozitë në Pejë

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Ti kryej të gjitha punët rreth projektimit, matjeve, ofertave dhe komunikimit direkt me klient;
 • Të përgatitë ofertat sipas matjeve në objektet e klientëve;
 • Të përgatitë punët finale për prodhimin sipas projektit;
 • Të vendos prioritetet e prodhimit të projektit;
 • Të mbikëqyrë punëtorët gjatë prodhimit dhe montimit;
 • Të mbikëqyrë kompanitë e kontraktuara për punë të caktuara gjatë ekzekutimit të punëve;
 • Ti kryej të gjitha punët tjera që lidhen me pozitën e tij/saj.

 Kualifikimet dhe aftësitë e kërkuara

 • Titulli i/e diplomuar, në fakultetin Arkitekturës (apo në përfundim të tij);
 • Të ketë përvojë pune;
 • Njohje e programeve të punës AutoCAD, SketchUp (përparësi);
 • Eksperiencë në punë të ngjashme (përparësi);
 • Të njohë gjuhen Angleze (përparësi);
 • Shkathtësi në komunikim me shkrim dhe gojë;
 • Të ketë aftësi në caktimin e prioriteteve dhe për punë të pavarur.

**Ofrojmë:**

 1. Mundësi të punoni në një kompani të suksesshme me projekte të ndryshme dhe sfiduese.
 2. Pagesë të atraktive dhe benefite shtesë.
 3. Ambient pune të këndshëm dhe ekip profesional.
 4. Mundësi zhvillimi dhe rritje profesionale.
   

 Aplikimin Mund ta bëni në adresën elektronike nerohomeshpk@gmail.com me të dhënat personale (cv) dhe një foto. Tel. 049 232700

Shpallja ka skaduar