Asistente Administrative

M.E. Display
5 ditë të mbetura

M.E. Display është një kompani e specializuar në shitjën e lëndëve të para dhe pajisjëve në industrinë e shtypit, si dhe furnizimin me materiale për reklamim përmes përfaqësive të brendëve të njohura botërore.

Për nëvojat e zyrës qëndrore në Çagllavicë-Lagjja Marigona kompania”M.E Display”, shpall konkurs për poziten si në vijim: 

Pozita: Asistente Administrative

Përgjegjësite:

 • Komunikimi direkt me furnitorë në baza të rregullta;
 • Realizimi i porosive drejt blerësve dhe shitja sipas planit të shitjes;
 • Hartimi i planit të importeve në pajtueshmëri me planin vjetor të shitjes;
 • Përcaktimi i kohës së dorëzimit të mallit nga furnitori;
 • Viziton panairet sipas një plani të parapërcaktuar;
 • Porositja e mostrave ose materialit promovues të produktit;
 • Konsiderimi i kushteve afariste dhe komerciale;
 • Përcaktimi i sasisë, kohës së dorëzimit të mallit dhe mënyrës së pagesës;
 • Evidentimi dhe përcjellja e kontratave me furnitorët;
 • Monitorimi i afateve për transportin dhe dorëzimin e produkteve të importuara;
 • Ruajtja e kontakteve me furnitorët ekzistues dhe potencial,
 • Dokumentimi dhe reklamimi i produkteve të importuara me cilësi të ulët tek furnitorët përgjegjës;
 • Përcjellja e punëve administrative dhe mirëmbajtese së të dhënave.

 

Kualifikimet e kërkuara:

 • Përparësi kanë kandidatët të cilët kanë të kryer fakultetin  Ekonomik, Biznes ose në drejtimet relevante;
 • Të ketë së paku dy vite përvojë pune në punë të ngjashme;
 • Të këtë njohuri të zhvilluara për biznes për Import/Eksport të lëndës së parë;
 • Të ketë aftësi të shkëlqyer të planifikimit dhe të organizimit të punës;
 • Të ketë aftësi të shkëlqyer të menaxhimit të kohës;
 • Të ketë aftësi të shkëlqyer të komunikimit dhe prezentimit;
 • Të njohë gjuhën Angleze obligative.(Niveli C1,C2)
 • Njohje e paketës së Microsoft office  dhe Internet explorer;
 • Të këtë patent shofer kategori B ;

Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cakura më lartë të aplikojnë duke dërguar CV-in e tyre përmes email adrese elektronike apliko@medisplay.eu .   

Apliko për këtë pozitë

Pune tjera nga kjo Kompani

adform-pixel