Asistente e Administratës dhe Kontabilitetit

PARADISO
12 ditë të mbetura

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Realizon faturimet 
 • Mban evidencën e shitjeve dhe shpenzimeve ditore
 • Regjistron të dhënat në sistem, mirëmban stoqet dhe asiston në përgatitjen e raporteve
 • Evidenton dhe organizon kërkesat e stafit (orarin, pushimet)
 • Mirëmban, arkivon si dhe sistemon dokumentet;
 • Porosit furnizimet e zyres, hulumton dhe bën marrëveshje me furnitorë të rinj
 • Kryerja e punëve të tjera të kontabilitetit, financave ose punëve tjera administrative sipas kërkesës

 

      Kualifikimet e nevojshme:

 • Njohuri të mira të Microsoft Office
 • Të ketë njohuri të gjuhës angleze
 • Të posedoj patentë shoferi (B)

 

      Shkathtësitë e preferuara:

 • Të jetë komunikative dhe bashkëpunuese
 • Të jetë e gatshme të bashkëpunoj me ekipin dhe pranoj sygjerime
 • Të ketë iniciativë dhe dëshirë për të mësuar gjëra të reja
 • Të ketë aftësi të trajtoj të dhëna sensitive dhe të mbaj nivelin e konfidencialitetit

 

Aplikimi: Bëhet në formë elektronike në qendresa@paradiso-kos.net   

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel