Asistente e Financave

Pi Qendra Estetike
16 ditë të mbetura

Përgjegjësitë

Si Financiere, do t'ju duhet:

Mbikëqyrja e aktiviteteve ditore të departamentit të financave dhe sigurimi që të gjitha projektet kryesore, raportet e fund muajit dhe të fundvitit të përfundojnë me saktësi dhe në kohë.
Mbajtja e të dhënave të sakta dhe të plota financiare dhe pjesëmarrja në auditime apo rakordime, sipas nevojës.
Vlerësimi, zhvillimi dhe përmirësimi i kontrolleve, sistemeve dhe procedurave të departamentit që rrisin saktësinë dhe efikasitetin.
Sigurimi që të gjitha proceset e kontabilitetit të përputhen me rregulloret dhe legjislacionin aktual financiar.
Analizimi i të dhënave financiare dhe krijimi i raporteve për menaxhmentin, palët e interesuara dhe palët e jashtme, si shitësit ose huadhënësit.
Ndihma e departamenteve të tjera ndërsa zhvillojnë strategji, vendosin objektiva dhe marrin vendime që mund të kenë një ndikim financiar në biznes.
Mbajtja e informuar për zhvillimet më të fundit në industrinë e financave.
Ju do të duhet të keni:

Diplomë Bachelor në Kontabilitet, Financë ose fusha të ngjashme.
Mund të preferohet përvojë në menaxhim, kontabilitet ose në një fushë të ngjashme.
Aftësi të shkëlqyera drejtuese dhe komunikuese.
Kuptimi i fortë i parimeve të kontabilitetit, financave dhe menaxhimit.
Aftësi të jashtëzakonshme matematikore.
Njohuri me kompjuterë, veçanërisht softuer të kontabilitetit dhe MS Office.
Niveli i lartë i efikasitetit dhe saktësisë.
Gatishmëria për të respektuar të gjitha rregulloret lokale, shtetërore, federale dhe të kompanisë.
Vëmendje ndaj detajeve dhe aftësi për të analizuar sasi të mëdha të dhënash.

Mosha 23-30 vjeçare  

 

Te interesuarat te dergojne CV-ne duke I bashkangjitur njefotografi , ne e-mail tone :

 

 estetikapi@gmail.com

 

ADRESA: Gjendëmi përballë parkingut të  Swiss Diamond Hotel rruga " Tring Smajli " , Prishtinë.

 

☎️+381 38 225 500

    +383 44 102 140
 

Apliko për këtë pozitë

Pune tjera nga kjo Kompani

adform-pixel