Asistente të Kontabilitetit

EsteMed Group
E skaduar

Kërkojmë punëtore:  Asistente të Kontabilitetit
 

Përgatitja profesionale dhe kualifikimi:

  • Të ketë të përfunduar fakultetin ekonomik, drejtimi banka, financa dhe kontabilitet;
  • Të ketë njohuri të avancuara për kontabilitet
  • Përvojë pune minimum 2 vjet. Referenca nga punëdhënësi i mëparshëm - përparësi
  • Njohja e gjuhës angleze përparësi
  • Njohuri me aftësi të mira të punës me kompjuter me aplikim të programeve (Microsoft Word,Exel,Power Point etj)
  • Gjinia e preferuar Femër
  • Mosha e preferuar deri 25-30 Vjecare

 

Kandidatët që plotësojnë kriteret e lartcekura, luten që CV’të e tyre, t’i dërgojnë në e-mailin: estemedgrup@gmail.com

Shpallja ka skaduar
adform-pixel