Asistent/e i/e depos

DONI FRUITS
E skaduar

Detyrat dhe pergjegjesitë:

  • Ngarkon dhe shkarkon mallra me dore ose me makineri perkatese;
  • Ben renditjen e mallrave dhe kujdeset per paraqitjen fizike te tyre dhe te depos ne teresi duke e mbajtur te pastert depon ne vazhdimesi;
  • Peshon dhe kalkulon mallrat nga peshoret elektronike te standardizuara;
  • Kryen detyra tjera qe mund te kerkohen lidhur me vendin dhe detyrat e punes;

 

Kualifikimi / Eksperienca:

  • Shkollim i mesem;
  • Preferohet te kete pervoje pune relevante.

 

Afati per aplikim:
Deri me date: 02.12.2022

Vërejtje: Të gjithë të interesuarit, aplikimin e tyre mund ta realizojnë vetëm në formë elektronike, përmes linkut në vijim: https://donihr.com/app/entry.php?g=admin&n=candidates&ref=DF2922 si dhe përmes postës elektronike në adresën hr@donifoods.com

Kandidatët me përvojë pune dhe me kualifikime shtesë, si dhe ata të cilët janë nga lokacioni i theksuar në konkurs kanë përparësi në përzgjedhje! Vetëm kandidatët në listën e ngushtë do të kontaktohen!

Shpallja ka skaduar
adform-pixel