Asistent/e i/e Shitjes

Frutaria
E skaduar

Detyrat dhe përgjegjësit:

 • Mirepret dhe sherben konsumatoret;
 • Kryen te gjitha pagesat e konsumatoreve me para te gatshme dhe transaksionet permes POS;
 • Pergjegjes/e per arken e percaktuar, barazimin ditor te arkes dhe dorezimin e saj;
 • Perkujdeset per sektorin e caktuar, ben rendtijen dhe organizimin vizuel te artikujve;
 • Perkujdeset per kualitetin e artikujve, percjell afatet e skadences, evidenton mungesat e artikujve dhe i raporton te personi pergjegjes;
 • Perkujdeset per vendosjen e tiketave, cmimeve, deklaracioneve te artikujve;
 • Kujdeset per pastertine ne sektorin e caktuar dhe bashkepunon me koleget;
 • Te kryej detyra tjera qe mund te kerkohen lidhur me vendin dhe detyrat e punes;

 

Kualifikimi / Eksperienca:

 • Diplome e shkolles se mesme;
 • Te kete pervoje ne arke/shitje;
 • Aftesi ne menaxhimin e problemeve ne situata te ndryshme;
 • Aftesi komunikative dhe nderpersonale;
 • Te jete person energjik, i afte te punoj nen stres, dhe te kete vete inciative;

 

Afati per aplikim:
Deri me date: 02.12.2022

Vërejtje: Të gjithë të interesuarit, aplikimin e tyre mund ta realizojnë vetëm në formë elektronike, përmes linkut: https://donihr.com/app/entry.php?g=admin&n=candidates&ref=Frut-09345 si dhe përmes postës elektronike në adresën hr@donifoods.com.

Kandidatët me përvojë pune dhe me kualifikime shtesë, si dhe ata të cilët janë nga lokacioni i theksuar në konkurs kanë përparësi në përzgjedhje! Vetëm kandidatët në listën e ngushtë do të kontaktohen!

Shpallja ka skaduar