Asistent/e ne administrate

PRIMEX
1 ditë të mbetura

KompaniaPrimex eshte perfaqesuese e firmave te veta:

1.     Fabrika e prodhimit te mobileve Home Concept qegjindet ne Poloni.

https://www.youtube.com/watch?v=DhNoTpuZpm0&t=1s

2.     Forestdream, Hometrend dhe Homeface jane firma  qe gjinden ne Gjermani dhe mirren me shitjen emobileve ne gjithe Evropen.

Primex mirretme: planifikimin e prodhimit, organizimin e shitjes me shumice dhe pakice negjithe boten, organizimin e logjistikes, e-commerce, B2B, B2C, costumer care.

Primexgjithashtu mirret edhe me: financa, dizajn, social media, development, ITservice.

Jemi staf I rine rritje dhe dinamik. Stafi jone prej 30 personave bashkepunon me partnerettane evropiane ne shume gjuhe dhe shume shtete!

Për të forcuarekipin tone, ne kërkojmë një person të pasionuar për të i’u bashkangjiturekipit tone.


Përgjegjësitë dhe detyrat:

 • Regjistrimi I shitjeve në sistem te gjermanise.
 • Krijimi i raporteve te ndryshme sipas kërkesës.
 • Përgjegjës/e për kryerjen e detyrave të ndryshme administrative.
 • Sipas kërkesës së Mbikëqyrësit kryen edhe punëtë tjera që ndërlidhen me vendin e punës.
   

Kualifikimet:

 • Preferohet shkollim universitar.
 • Të ketë njohuri në programin Microsoft Office –Excel.
 • Të ketë njohuri të gjuhës angleze (GjuhaGjermane - bazike)


Pritshmëritë:

 • Të ketë iniciativë dhe dëshirë për të mësuargjëra të reja.
 • Të jetë i/e gatshëm të bashkëpunoj me ekipindhe të punoj punë nën presion.
 • Të posedoj aftësi organizative.

   

Për të interesuarit PRIMEX ofron:

 • Pagë atraktive
 • Kontrate pune afatgjate
 • Mundesi zhvillimi dhe avansimi ne pozite
 • Punë Internacionale 100% (Me kompani tehuaja)
 • Staf dinamik
   

Mënyra e Aplikimit:
Kandidatët e interesuar mund t'i dërgojnëCV përmes e-mail adresës: primex.eu@gmail.com
Konkursi është I hapur 15 ditë nga dita e publikimit
ADRESA: Rruga Nëna Terezë ne Fushe Kosove.

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel