Asistent/e në shitje

DONI FRUITS
E skaduar

Detyrat dhe përgjegjësit:

  • Të realizoj shitjen e frutave dhe perimeve në pika të shitjes;
  • Të kujdeset që konsumatori të ketë shërbim cilësor dhe korrekt;
  • Të kujdeset që sektori të jetë gjithherë i furnizuar me mall dhe të jetë i mirëmbajtur;
  • Të kryej detyra tjera që mund të kërkohen lidhur me vendin dhe detyrat e punes;.

 

Kualifikimi / Eksperienca:

  • Shkollim i mesem;
  • Aftësi komunikative;

 

Afati per aplikim:
Deri me date: 02.12.2022

Verejtje: Te gjithe te interesuarit, aplikimin e tyre mund ta realizojne vetem ne forme elektronike, permes linkut:
https://donihr.com/app/entry.php?g=admin&n=candidates&ref=DP-0092022 si dhe permes postes elektronike ne adresën: hr@donifoods.com.
Kandidatet me pervoje pune dhe me kualifikime shtese, si dhe ata te cilet jane nga lokacioni i theksuar ne konkurs, kane perparesi ne perzgjedhje!

Shpallja ka skaduar
adform-pixel