ASP.NET Senior / Junior Software Developer / Tester

APPDEC
9 ditë të mbetura

Appdec shpallë konkurs pune për Zhvillues dhe Testues të Softuerit:

  • Inxhinier/Zhvillues Softueri i Avancuar (Senior Software Developer/Engineer) - së paku 3 vite pervojë pune në ASP.NET
  • Inxhinier/Testues Softueri i Avancuar (Senior Software Tester/Engineer) - së paku 3 vite pervojë pune në ASP.NET
  • Inxhinier/Zhvillues Softueri Fillestar (Junior Software Developer/Engineer) - së paku 1 vit pervojë pune në ASP.NET
  • Inxhinier/Testues Softueri Fillestar (Junior Software Developer/Engineer) - së paku 1 vit pervojë pune në ASP.NET

 

Kërkohet përvoje pune në teknologji të Microsoft, përkatësisht në .NET Core, ASP.NET Core MVC, ASP.NET Core Web API, MS SQL Server, Xamarin; si dhe në teknologjitë nderlidhese; Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë në web faqen e kompanisë: appdec.com/apply

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel