Auditor/e i/e Brendshëm

DONI FRUITS
5 ditë të mbetura

Detyrat dhe përgjegjësit:

 • Auditimin e Entiteteve përkatëse në Doni Fruits Kosovë, Shqipëri, Maqedoninë e Veriut me synim për të vërtetuar se janë duke u respektuar procedurat, rregulloret dhe politikat e brendshme;
 • Përgatitjen e raporteve të Auditimit së bashku me sugjerimet për përmirësim të gjendjes,
 • Demonstrim të integritetit,objektivitetit, etikës dhe profesionalizmit gjatë Auditimit;
 • Vlerësimin dhe raportimin e rreziqeve për Kompaninë;
 • Analizim për prova / konkludime që vërtetojnë një praktikë të mirë të sistemit të punës, e cila mund të ndahet në gjithë kompaninë;
 • Propozon plotësimin apo ndryshimin e proceseve të punës,
 • Raportim tek Lead Auditor për ecurinë e Auditimit dhe për gjetje të cilat kanë impakt negativ në Departamentin e Auditimit;
 • Detyra tjera të caktuara nga Lead Auditor;

 

Kualifikimi / Eksperienca:

 • Kandidatët duhet të posedojnë diplomë Universiteti në Ekonomi, Administrim Biznesi, apo të ngjashme;
 • Posedimi i çertifikimit përkatëse për Auditim të Brendshëm konsiderohet përparësi;
 • Përvojë pune në fushën e retail konsiderohet përparësi;
 • Njohuri të mira të Microsoft Office;
 • Njohuri të mira të gjuhës Angleze në të folur dhe shkrim;
 • Të posedojë patent shofer për kategorinë B;
 • Të jetë dinamik, fleksibil, kreativ dhe i gatshëm për punë në ekip;

 

Afati për aplikim deri me datë: 11.12.2022.

Vërejtje: Të gjithë të interesuarit, aplikimin e tyre mund ta realizojnë në formë elektronike, përmes linkut në vijim: https://donihr.com/app/entry.php?g=admin&n=candidates&ref=DF36222 si dhe përmes postës elektronike në adresën hr@donifoods.com.

Vetëm kandidatët në listën e ngushtë do të kontaktohen!

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel