Automekanik - Instruktor

Instruktor për Mësimdhënie të kursit Profesional  “Automekanike”- (gjysem orari)

Aplikanti duhet:

·  të ketë kryer studimet e larta në Inxhinieri Mekanike (mjete transporti);

·  të ketë përvojë pune mbi 3 vite ne autoservis;

·  të ketë përvojë pune në mësimdhënie;

·  të njohë programet bazë të kompjuterit (microsoft office).

 

Apliko duke dërguar CV-në në gjuhën shqipe të shoqëruar me fotografi në adresën e E-mail-it: burimenjerezore@ipatc-ks.com

Shpallja ka skaduar