Banakier

Restaurant "Te Halimi" Sh.P.K. shpall:

KONKURS

Për plotësimin e vendit të punës:

Banakier

“Restaurant TE HALIMI” Sh.p.k. me seli kryesore në Prizren, është restaurant me traditë shumëvjeçare në gastronomi i cili ofron kushte profesionale duke i plotësuar të gjitha standardet ndërkombëtare,  si dhe duke ju mundësuar ngritje të suksesshme në karrierë profesionale në gastronomi. Kërkohen të rinj të motivuar për plotësimin e pozitës së lartëcekur për nevojat e Restaurantit në Ferizaj.

Nga Kandidatët kërkohet:

Të kenë përvojë të mëhershme në punë të ngjashme;

Të kenë shkathtësi dhe entuziazëm në kryerjen e detyrave;

Të kenë paraqitje profesionale;

Aftësi të mira komunikuese;

Të jenë të gatshëm për punë me ndërrime (paradite dhe pasdite);

Të kenë të kryer së paku shkollën e mesme, preferohet Shkolla e Turizmit.

 

Të interesuarit mund të dërgojnë CV-në të bashkangjitur në email adresën info@tehalimi.me

 

Në subject të ceket pozita dhe vendi ku aplikoni. Nuk pranohen forma të tjera të aplikimit. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në rrethin e ngushtë do të kontaktohen.

Shpallja ka skaduar
adform-pixel