Biokimist, Teknik Laboratori

Laboratori gjenetik “Alea Genetic Center” me seli në Prishtinë, nëndegë e atij nga Sarajeva së shpejti do të fillojë veprimtarinë edhe në Kosovë, shpallë konkurs për:           

 1. Biokimist ( 1 pozitë )           
 2. Teknik i lartë Laboratori (2 pozita )   
   

Përgjegjësitë për pozitën 1

 • Është përgjegjës - menaxhon laboratorin dhe dosjet e pacientëve, organizon punën në laborator duke udhëzuar dhe monitoruar punën e personelit
 • Të përgatisë mostrat, mbjellë kulturat
 • Analizon të dhënat sipas metodave testuese dhe udhëzimeve të punës
 • Ruan me konfidencialitet të plotë të dhënat e pacientëve
 • Planifikon furnizimin, rifurnizimin, deponimin dhe mbikëqyrjen e materialit dhe pajisjeve të laboratorit


Kriteret për pozitën 1:

 • Diplomë univerzitare – Fakulteti i Mjekësisë së Përgjithshme, Specializim në Biokimi Klinike
 • Licencë e punës
 • Njohuri të mira të MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

 

Përgjegjësitë për pozitën 2:

 • Merr mostra të gjakut, qelizave dhe materialeve të tjera nga pacientët
 • Punon, mirëmban, teston sterilitetin e pajisjeve laboratorike
 • Ndihmon biokimistin në laborator gjatë ekzaminimeve të tij
 • Mirëmban dokumentacionin e pacientave
 • Përgjegjësi të tjera të teknikut të laboratorit sipas nevojave gjatë punës


Kriteret për pozitën 2: 

 • Diplomë e nivelit bachelor në Biokimi Laboratorike
 • Aftësi të mira komunikimi, planifikimi dhe organizimi
 • Njohuri të mira të MS Office (Word, Excel, Powerpoint)
 • Njohuri të gjuhës Angleze (përparësi)

 

Të gjithë të interesuarit të dërgojnë CV me përshkrimin “ Konkurs Alea Genetic Center” deri më datë 24.02.2023 në email adresën: aleagc.ks@gmail.com

Vetëm personat të cilët i plotësojnë kriteret e lartëcekura do të merren parasysh dhe do të njoftohen për intervistë.

Shpallja ka skaduar
adform-pixel