Call Agent në Gjuhë Holandeze dhe Gjermane

Bambus Group
E skaduar

Bambus Group është një kompani e pavarur për hulumtimin e tregut, e themeluar në vitin 2014 në Prishtinë. Ne jemi të vendosur në 8 qytete të Kosovës, përkatësisht, Prishtinë, Gjakovë, Mitrovicë, Ferizaj, Vushtrria, Lipjan, Drenas dhe Pejë. Shërbimet tona janë të çertifikuara ndërkombëtarisht dhe të dorëzuara në tregun Evropian dhe global.

Ne do të dëshironim t'ju mirëpresim të aplikoni në pozitat më poshtë

HULUMTUES / INTERVISTUES I TREGUT  në Gjuhë Holandeze dhe Gjermane 

Detyrat dhe përgjegjësitë

 • Kryerja e hulumtimit të tregut sipas standardeve ndërkombëtare të përdorura për kërkimin e tregut në  gjuhë holandeze ndërsa në  gjuhë gjermane vetëm në të kuptuar dhe mesatarisht në të folur;
 • Hulumtimi kryhet sipas modelit CATI dhe përfshin një gamë të gjerë të të anketuarve B2B dhe B2C;
 • Marrja e të gjitha përgjigjeve të të anketuarit pa përjashtim sipas pyetësorit;
 • Shpjegim i detajuar i pyetësorit në nivel të lartë gjatë procesit të intervistës;
 • Trajtimi i të anketuarit me kujdesin dhe sjelljen më të madhe;
 • Përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së intervistës;
 • Arritja e objektivit sipas kërkesave të kompanisë;

dhe 

SHËRBIM NDAJ KLIENTIT - PROJEKTI INBOUND në Gjuhë Holandeze dhe Gjermane 

Detyrat dhe përgjegjësitë

 • Përgjigjet në thirrjet telefonike, e-mail;
 • Merr informacionin e klientit duke iu përgjigjur thirrjeve telefonike, intervistimin e klientëve, verifikimin e infomracionit;
 • Jep përgjgje lidhur me pyetjet e klientëve në gjuhë holandeze ndërsa në  gjuhë gjermane vetëm në të kuptuar dhe mesatarisht në të folur;
 • Përcjellë kërkesat e klientëve te personat përgjegjës;
 • Përcakton përshtatshmërinë duke krahasuar informacionin e klientit me kërkesat;
 • Informon klientët duke shpjeguar procedurat, përgjigjet në pyetje dhe siguron informacionin;
 • Kujdeset për paisjet e komunikimit (dëguest) dhe raporton problemet eventuale;
 • Mban dhe përmirëson rezultatet e cilësisë duke respektuar udhëzimet dhe trajnimet e marra;
 • Përditëson njohuritë e punës duke studiuar përshkrimet e produkteve të reja, pjesamarrja në mundësitë e trajnimeve;
 • Trajtimi i klientit me kujdes maksimal dhe me sjellje tè shkëlqyer;
 • Ngritja e vazhdueshme e kualitetit;
 • Arritja e targetit sipas kerkesave te kompanisë;

 

SHËNIM: Kandidatët e interesuar ftohen të aplikojnë në internet online ne www.workatbambus.com dhe pasi të keni përfunduar fushat e kërkuara klikoni në butonin TIK në formë katrori dhe Dorëzo

Afati: deri në 25.07.2021

SHËNIM: Ky përshkrim i punës nuk synon të jetë gjithëpërfshirës. Punonjësi mund të kryejë detyra të tjera të ndërlidhura siç negociohet për të përmbushur nevojat e vazhdueshme të organizatës. A u jeni përgjigjur mirë pyetjeve tona lidhur me këtë pozicion? Pastaj ne presim që t'ju njohim dhe t'ju ofrojmë një sfidë shumë inovative. Nëse keni ndonjë pyetje teknike në lidhje me aplikacionin, ju lutemi kontaktoni Departamentin e Burimeve Njerëzore direkt në jobs@bambusgroup.com ose në numrin pa pagesë 080060600. 

Shpallja ka skaduar
adform-pixel