Delivery - Shofer / Veturë - Skuter

TapRrap
E skaduar

Kërkojmë 5 delivery ( shofer)  me veturë apo skuter.

Të gjithë aplikantet  duhet të jenë të paisur me patent shofer dhe të kenë përvoje pune së paku 1 vjet në lami të njëjtë!

Kushtet e punës janë shumë të përshtatshme, orari i plotë , paga mujore është fikse, plus bonuse...

Numri për kontakt është 044101520 apo 044177341

Shpallja ka skaduar