Department Manager/e, Furnizues/e

Viva Fresh Store
11 ditë të mbetura

Viva  Fresh Store

KONKURS PUNE PRISHTINË DHE FUSHË KOSOVË

DEPARTMENT MANAGER/E

FURNIZUES/E

Kualifikimet e kërkuara:

 • Fakulteti Ekonomik dega Ekonomiks, Menaxhment dhe Informatikë ose Administrim të Biznesit.
 • Përvojë pune (së paku 2 vite në Retail - shitje me pakicë në pozitën e njëjtë ose të ngjashme).
 • Njohuri kompjuterike (Microsoft Office, sisteme operative).
 • Të ketë shkathtësi të mira analitike.
 • Të jetë person fleksibil dhe efikas.
 • Aftësi menaxhuese dhe udhëheqëse.
 • Aftësi të mira komunikuese dhe organizative.


Përgjegjësit e Departament Menaxherit/es jane:

 • Furnizimi dhe menaxhimi i Stokut
 • Organizimi dhe delegimi i proceseve
 • Menaxhimi i performancës së shitjeve,
 • Menaxhimi dhe trajnimi i punëtorëve,
 • Inkuadrimi në rolin e përgjegjësit të ndërrimit.

 

Aplikimi:
Për të aplikuar, dërgo CV në e-mail recruiting@vivafresh-rks.com, në pikat e Viva Fresh në Prishtinë apo Fushë Kosovë apo duke klikuar në butonin më poshtë: 

Aplikoni Këtu