Department Menaxher/e, Sektorist/e, Arkatare, Pranues Malli

Viva Fresh Store

KONKURS PUNE BARDHOSH

- DEPARTMENT MENAXHER/E
- SEKTORIST/E,
- ARKATARE
- PRANUES MALLI


Kualifikimet e kërkuara per poziten Department Menaxher/e:

 • Fakulteti Ekonomik dega Ekonomiks, Menaxhment dhe Informantikë ose Administrim të Biznesit. 
 • Përvojë pune (së paku 2 vite në Retail - shitje me pakicë në pozitën e njejtë ose të ngjashme). 
 • Njohuri kompjuterike (Microsoft Office, sisteme operative).
 • Të ketë shkathtësi të mira analitike.
 • Të jetë person fleksibil dhe efikas. 
 • Aftësi menaxhuese dhe udhëheqëse. 
 • Aftësi të mira komunikuese, organizative.


Kualifikimet e kërkuara për pozitat te tjera: 

 • Të ketë të përfunduar shkollën e mesme, 
 • Përvojë relevante e punës në fusha të ngjashme, 
 • Të ketë aftësi për punë ekipore dhe individuale, 
 • Përkushtim dhe etikë në punë.


Çfarë ofrojmë ne për punëtorët tanë:
 

 • Kontratë të punës sipas ligjeve në fuqi,
 • 5 ditë punë dhe 2 ditë pushim për të gjithë punëtorët, 
 • Sigurimi shëndetësor,
 • Pagesa e kontributeve pensionale dhe tjera sipas ligjeve në fuqi, 
 • Mundësi të vazhdueshme të avansimit në pozita të ndryshme, 
 • Trajnime të çertifikuara nga Qendra e trajnimeve Viva Fresh, 
 • Kushte cilësore të punës,
 • Mjedis miqësorë dhe gjithëpërfshirës.


Aplikimi:
Për të aplikuar, dërgo CV në e-mail recruiting@vivafresh-rks.com ose  plotëso aplikacionin në pikat e Viva Fresh Store ne Bradhosh apo duke klikuar në butonin më poshtë: 

Aplikoni Këtu Shpallja ka skaduar