Dizajner Grafik

“ M-TECHNOLOGIE “ shpallë konkurs për pozitën :

Dizajner Grafik 

Kriteret:

  • Të jetë i/e diplomuar ose në prag të përfundimit të studimeve në  fushën e Dizajnit Grafik, apo të jetë duke punuar në këtë fushë;
  • Të ketë eksperiencë 2-3 vjecare në fushën e dizajnit grafik ( preferohet përvoja dhe njohuria në fushën e shtypit / printit );
  • Të ketë njohuri të shkëlqyeshme në programet Photoshop dhe Adobe Illustrator
    ( e preferueshme edhe njohja e programit CoralDRAW );
  • Të ketë aftësi komunikimi dhe vetë iniciativë;
  • Të jetë i gatshëm të punojë në çdo kohë, dhe nën presion;
  • Të jetë profesional sa i përket kohës dhe afateve kohore.
     

Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj duke përmendur pozicionin për të cilin aplikonin në adresën e e-mail-it: HR@M-TECHNOLOGIE.COM jo më vonë se në datën 20.01.2022

Duke ju falënderuar për aplikim, ju njoftojmë se vetëm kandidatët e përfshirë në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Shpallja ka skaduar
adform-pixel