Dizajner në Prishtinë - 1 pozitë

AZTECH
E skaduar

Aztech Shpk është kompani lider me rrjetin më të madh të dyqaneve të shitjes me pakicë në lëminë e teknikës në tregun Kosovar. Momentalisht, kompania Aztech Shpk zhvillon aktivitetin e saj në mbi 20 (njëzetë) pika të shitjes në qytete të ndryshme të Kosovës si në: Prishtinë, Prizren, Pejë, Gjakovë, Mitrovicë, Ferizaj, Gjilan, Suharekë, Malishevë, Fushë Kosovë dhe Lipjan. 
Për Departamentin e Marketingut, “Aztech” Shpk kërkon të rekrutojë me orar të plotë: 
Dizajner në Prishtinë 
që të: 
• Të ketë së paku 2 vite përvojë pune 
• Të njohë shkëlqyeshëm gjuhën angleze 
• Të ketë njohuri për dizajn digjital 
• të zhvillojë dizajne duke mbledhur informata dhe të dhëna përmes hulumtimeve, 
• të jetë i/e aftë për të ripërcaktuar një përmbledhje projektimi brenda kufizimeve të kohës, 
• të jetë metodik, i/e organizuar, që mëson shpejtë dhe i gatshëm të punoj në punë ekipore, 
• të jetë fleksibil dhe i/e shpejt në zhvillimin e dizajnëve. 
të njoh: 
Përparësi kanë personat të cilët e njohin punën në After Effects. 
Të interesuarit duhet të plotësojnë aplikacionin online në webfaqen tonë duke klikuar tek seksioni i Burimeve Njerëzore: http://aztech-ks.com/electronics/burimetnjerezore/ 
Afati për aplikim deri me datë: 21.08.2020. 
Për informatën tuaj, vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë nga Departamenti i Burimeve Njerëzore.

Shpallja ka skaduar
adform-pixel