Ekonomist/e

2A Group shpk
5 ditë të mbetura

Për pozitën Ekonomist/e

Detyrat:

  • Regjistron te hyrat dhe daljet e kompanisë.
  • Kontrollon përdorimin e mjeteve financiare.
  • Bashkëpunon me udhëheqësit dhe kontabilistin kryesor; përgatit raporte dhe formularë të tjerë.
  • Përgjigjet për raportet dhe formularët e dhënë.

Kushtet:

  • Fakulteti Ekonomik
  • Përvojë pune profesionale, të paktën 1 vit
  • Preferohet njohja e gjuhes angleze.
  • Aftësi të avancuara në Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint etj).
  • Patentë e vlefshme.

 

Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutem dërgoni CV-në tuaj dhe dokumentet e tjera shoqëruese duke përmendur në subject pozicionin Adminstrator ligjor në adresën e e-mail-it: info@2a-ks.com

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel