Elektricist

Intercoop Group SH.K.P
16 ditë të mbetura

KONKURS  PËR VENDE  TE REJA TË PUNËS
Kompania Intercoop group sh.p.k Pejë shpall konkurs për 1 vend të punës.

1. Elektricist

Kandidatet e interesuar për pozitën Elektricist duhët të plotësojn këto kushte:

- Përgaditja e mesme shkollore,
-Njohuri në servisimin dhe mirëmbajtjën e pajisjeve elektrike në Fabrike.
- Përvojë pune të ngjajshme se paku 1 vitë;
- Patent shoferi kategoria B.

Afati i konkurimit, zgjatë  prej 12.01.2022 deri 11.02.2022

Të gjithë të interesuarit munde ti dorëzojnë aplikacionet ose CV se bashku me dokumetacionin personal në zyren e Intercoop group sh.p.k, Pejë, prej orës 10:00-16:00,

Gjithashtu  mund të dërgoni CV në  email adresen: punesimi@intercoop-group.com ose të kontaktoni në nr 039 431 991

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel