Elektricist

evroTarget L.L.C
24 ditë të mbetura

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Mirëmban instalimet elektrike të zyrave të punës dhe të gjitha hapësirave në objektet e kompanisë
 • Kontrollon instalimet dhe pajisjet elektrike dhe kryen riparimet sipas normave teknike
 • Kontrollon pajisjet teknike dhe makineritë deri në nivelin e edukimit profesional dhe përvojës së punës si elektricist
 • Ndërron njësitë e dëmtuara elektrike, riparon apo bën instalime të reja sipas aprovimit nga eprori i punës
 • Kujdeset për veglat e punës dhe hapësirën punuese duke respektuar masat për shëndet dhe siguri në punë
 • Kryen edhe detyra të tjera që ndërlidhën me përshkrimin e pozitës së punës dhe detyra të ndryshme në kuadër të Departamentit të Mirëmbajtjes
 •  Për punën e tij raporton tek eprori përgjegjës
   

Përgatitja shkollore dhe përvoja e punës:

 • Diplomë e shkollës se mesme, drejtimi përkatës për elektricist
 • Dëshmi mbi përvojën e punës: së paku 6 muaj punë profesionale

 

Ne ofrojmë:

 • Pagën më konkurruese në treg
 • Sigurim shëndetësor të mbuluar nga kompania
 • Kontratë afatgjatë
 • Ekip bashkëpunues
   

 Afati për aplikim deri më datë: 31.01.2023  

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel