Elektricist

itbm group
20 ditë të mbetura

Kompania ITBM shpall konkurs per poziten e punes: Elektricist 

Detyrat kryesore: 

  • Benë rregullimin e instalimeve  të  rrymës  elektrike  mirëmbajtjen e  rrjetit elektrik momentalë.
  • Eviton defektet  që  cili  vjen  nga ngarkesat e  mëdha të  shfrytëzimit  të  rrjetit  elektrik;
  • Ndërron pajisjet elektrike që nuk funksionojn dhe i zëvendëson  me pajisje  të  reje  elektrike;
  • Ndërrimin e  siguresave ,ndërrimin  e  prizave  ndërrimin  e  ndërprerësve  rregullimin  e disa  pajisjeve  qe  janë  te  prishura   ne  Kuzhinë, Lavanteri si  dhe  mirëmbajtjen  e  ndriçimit etj;
  • Kryen në mënyrë  aktive regjistrimin e  të  gjitha  mjeteve dhe furnizimeve;
  • Kryen edhe pune tjera te kërkuara nga udhëheqësi i njësisë.

 

Kualifikimi dhe përvoja: 

  • Shkollimi i mesëm; Së paku (2)  dy vite  përvojë;
  • Trajnime në lëmin përkatëse (e deshirueshme).

 

Gjuhët e kërkuara: 

  • Shqip-Shumë mire
  • Anglisht-avantazh

 

Lloji i punësimit: Me orar të plotë 

Kandidatet e interesuar duhet te dergojne email ne recruitment@itbmgroup.com

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel