Esteticiente- Kozmetikë

EsteMed Group
E skaduar

POZITA:

ESTETICIENTE- KOZMETIK 


ESTEMED Beauty Center hap konkurs përpozitën, Esteticiente-Kozmetik, aplikimi duhet të bëhet në adresënelektronike estemedgrup@gmail.com ku bashkangjiten CV i Kandidates edhe nje foto, si dhe dokumentet tjera përcjellëse:referencat ngapunëdhënësit e mëparshëm, diploma e fakultetit,etj .

Preferohet  njohja e Gjuhes Angleze .

Preferohet të ketë aftësi  komunikuese.

Mosha :22-30 vjecare 
• Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhura.
• Numrat kontaktues te Qendres tone jane +383-49-320-828

ADRESA: Gjendemi në  Galeria Shopping Mall-Prizeren .

Shpallja ka skaduar