Farmacist/e

Koslabor
9 ditë të mbetura

MUNDËSI PUNËSIMI

Koslabor, kompani e cila merret me shitjen dhe distribuimin e pajisjeve mjekesore hap konkurs për:

Farmacist/e

Detyrat e punës:

- Organizon, koordinon dhe mbikqyr punët në depo dhe dyqan

- Mbanë kontakte të vazhdueshme me klient në lidhje me kërkesat e tyre

- Kujdeset për afatet e produkteve dhe pajisjeve mjekësore


Kualifikimet:

- Liçencë valide të lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë.

- E preferueshme të ketë eksperiencë pune së paku 1 vit

- Të ketë aftësi të shkëlqyera komunikimi, prezantimi dhe negocimi

- Përparësi kanë kandidatët që njohin gjuhën angleze

 

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV, në e-mail adresen: koslabor@yahoo.com

Afati i fundit për aplikim: 15.10.2022

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel