Faturist/e

DONI FRUITS
E skaduar

Detyrat dhe përgjegjësitë:

  • Pranimi i porosive nga njësitë shitëse;
  • Pranim i detyrave nga Koordinatori i shitjes;
  • Faturimi i mallrave;
  • Kontrollim të porosive dhe raportim tek Koordinatori i shitjes;
  • Komunikim me Menaxherin e ndërrimit në Depo;

 

Kualifikimi / Eksperienca:

  • Fakulteti Ekonomik ose të ngjashme;
  • Njohuri të punës me kompjuter;

 

Afati për aplikim deri me datë: 02.12.2022

Vërejtje: Të gjithë të interesuarit, aplikimin e tyre mund ta realizojnë vetëm në formë elektronike, përmes linkut në vijim: https://donihr.com/app/entry.php?g=admin&n=candidates&ref=DF2822 si dhe përmes postës elektronike në adresën hr@donifoods.com.

Kandidatët me përvojë pune dhe me kualifikime shtesë, si dhe ata të cilët janë nga lokacioni i theksuar në konkurs kanë përparësi në përzgjedhje! Vetëm kandidatët në listën e ngushtë do të kontaktohen!

Shpallja ka skaduar