Financier/e

Allmakes Global Services
20 ditë të mbetura

Pozita: Financier/e

Vendi i punës: Prishtinë

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Mbulon kontrollimin e faturave të shitjes dhe blerjes duke mbikëqyrur gjithë dokumentacionin përkatës;
 • Kontrollon regjistrimet e arkëtimeve dhe pagesave sipas llogarive;
 • Rakordon kartelat me klientët dhe furnitorët sipas rastit;
 • Harton dhe raporton raportin ditor të borxheve;
 • Regjistron deklaratat e importit dhe përllogaritë kostot e importit për produkte;
 • Bën përgatitjen e deklarimeve (përfshirë edhe TVSH-në) dhe i dërgon për aprovim te Menaxheri

Kualifikimet e kërkuara:

 • Te kete te perfunduar fakultetin ekonomik, drejtimi banka, financa dhe kontabilitet;
 • Te kete njohuri te avancuara per kontabilitet
 • pervoje pune minimum 3 vjet. Referenca nga punedhenesi i meparshem - perparesi
 • E preferueshme certifikimi per kontabilist/e
 • Njohja e gjuhes angleze perparesi
 • I/e afte per pune me program te kontabilitetit.

Te interesuarit te dergojne CV tyre, bashke me dok tjera (certifikime, referenca) ne email adresen: agskosovo@gmail.com

Afati per aplikim: 25.09.2021

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel