Front End Developer

Ne jemi duke kërkuar zhvillues për pozitën Front End Developer me dëshirë për të mësuar dhe zhvilluar një karrier të shkëlqyeshme. Ky pozicion do të jetë përgjegjës për të ndërlidhjen e kërkesave të web dizajnit dhe eksperiencës së shfrytëzuesit, optimizimin e web faqeve, konsistencë në mesin e detyrava tjera.

Për Front End Developer është e domosdoshme puna në ekip me Back End Developerin, Grafik Dizazjnerin për të siguruar që të gjithë elementët e web faqes të jenë konsistent. Ky bashkëpunim kërkon aftësi komunikues edhe sociale.

 

Përgjegjësitë:

 • Caktimi i strukturës dhe dizajnimit të web faqeve
 • Sigurimi i eksperiencës së shfrytëzuesve dhe dizajnit
 • Zhvillimi i elevemente që përmisojnë eksperiencën
 • Gjetja e balancit mes estetikës dhe funksionalitetit
 • Optimizimi për funksionim në pajisje mobile
 • Zhvillimi i kodit të ripërdorshëm

 

Kërkesat:

 • Preferohet diplomë në shkenca kompjuterik ose fusha të ndërlidhura.
 • Kuptimi i koncepteve kryesore të dizajnit
 • Njohuri të shkëlqyeshme të HTML, CSS, JavaScript
 • Njohuritë në front end framework si Vue.JS, Angular, React është bonus
 • Eksperiencë me dizajn responsive dhe adaptiv
 • Kuptimi i principeve të SEO
 • Njohuri të mira për zgjidhje të problemeve

 

Të gjithë  të interesuarit të na dërgojnë CV-të e tyre në email : besnik.dreni@k-medialabs.com 

Shpallja ka skaduar
adform-pixel