Furnizues Malli

Emona Center Sh.P.K.
3 ditë të mbetura

                                                                                    KONKURS PUNE

 

                                                                 KOMPANIA: “Emona Center” SH.P.K.

 

POZITA: FURNIZUES malli ( 2 pozita te lira)

 

LOKACIONI : Njësia market nr. 01 – rr. “Dëshmorët e Kombit” pn. Vushtrri

 

Dokumentet e kërkuara:

♦ Formulari për aplikim;

♦ CV së bashku me dokumentet mbështetëse.

 

Të interesuarit/at mund të dërgojnë aplikacionet me dokumentet mbështetetëse në adresën e cekur më lartë apo mund të aplikohet direkt ne email adresën në hr@emonacenter.com.

 

Konkursi është i hapur nga data 10.05.2024 deri më 24.05.2024

Apliko për këtë pozitë