Hulumtues Tregu në Gjuhë Rumune

Bambus Group
E skaduar

Përshkrimi i detyrave dhe përgjegjësive

  • Kryerja e intervistave CATI;
  • Pilotimi i intervistave;
  • Raportimi i punës në terren;
  • Mbledhja e të dhënave bazuar në kërkesat e projektit siç janë demografia e klientëve, preferencat, nevojat dhe zakonet e blerjes; 
  • Hartimi, regjistrimi, rezultatet e kodimit dhe të dhënat nga intervistat dhe anketat; 
  • Shpjegimi i objektivave dhe procedurave të anketës për të intervistuarit; 
  • Interpretimi i pyetjeve të sondazhit për të ndihmuar të kuptuarit e të intervistuarit.

 

Bambus Group fton njohësit e Gjuhës Rumune të dërgojnë CV-në, në e-mail adresën: jobs@bambusgroup.com

Për informata na kontaktoni në numrin e telefonit 038 60 60 12.

Shpallja ka skaduar
adform-pixel