Ideator/e kreativ

PËRGJEGJËSITË:     

 • Të krijoj ide kreative për video dhe të mbikëqyrë prodhimin e tyre.
 • Të krijoj video virale, të diskutoj koncepte dhe të merr udhëzime apo reagime nga palët në interes.
 • Të përcjellë trendet e fundit të videove në media sociale.
 • Të kuptoj procesin e punës me AfterEffects dhe/ose Adobe Premiere për të hartuar dhe redaktuar përmbajtjen e videove e animacioneve.
 • T`i përmbahet afateve kohore të përcaktuara nga palët në interes dhe të japë zgjidhje në raste urgjente.
 • Të bashkëpunoj me anëtarët e tjerë të ekipit për të arritur rezultate sa më të larta.

 

KËRKESAT dhe AFTËSITË:

 • Minimum 1 vite përvojë pune në rolin e udhëheqësit në sektorin e video prodhimit apo relevante.
 • Përvojë në konceptualizimin dhe përgatitjen e videove.
 • Aftësi të shkëlqyeshme komunikuese.
 • Aftësi për të kryer dy apo më shumë detyra në të njëjtën kohë.
 • Aftësi të shkëlqyeshme organizative për të punuar i pavarur dhe në grup, si dhe për t’u përgjigjur shpejtë në situata urgjente.

 

OFERTA:

 • Orari i punës - Part time.
 • Mundësi për të punuar me klientë dhe partnerë në tregun Evropian.
 • Mundësi për të punuar në një kompani që i njeh vlerat e punëtorëve dhe me ekip fantastik.

 

APLIKIMI:

Të gjithë Ju që i posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, jeni të mirëseardhur të aplikoni deri më datën 09.06.2023 , ne email adresen: ss@onimaspace.co. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Shpallja ka skaduar