Infermier/e për Departamentin e Pulmologjisë

Kërkesat dhe kualifikimet për Inferimer/e:

  • Liçencë të vlefshme infermier/e
  • Përvojë pune si infermier/e në Pulmologji (minimum 2 vite).
  • Njohja e gjuhës turke ose angleze, përparësi kanë kush e flet gjuhën turke .
  • Aftësi të mira komunikuese dhe i/e përgjegjëshëm/e ndaj punës.
  • Letër Referencë nga punëdhënësi paraprak.

 

PROCEDURA PËR APLIKIM:

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV-të e tyre me foto përmes e-mail adresës elektronike në: info.amd@universitetiaab.com

Konkursi është i hapur nga data 28.01.2023 dhe përfundon më datë 06.02.2023.

Në fushën e subjektit ju lutem specifikoni pozitën për të cilën aplikoni.

AMD Poliklinika ju ofron mundësi edukimi dhe trajnimi

Shpallja ka skaduar