Infermierë/e

Germanikos GmbH, një kompani e specializuar në rekrutimin e personelit mjekësor, ka hapur konkursin e saj të fundit për të gjetur 10 infermiere/infermierë për të punuar në Gjermani. 

Disa prej ofrimeve janë: 

1.Përgatitja për intervistën e punës me klinikën – Germanikos GmbH do të sigurojë përgatitjen e kandidatëve për intervistën e punës me klinikën në Gjermani. Ky proces përfshin trajnimin për pyetjet e zakonshme dhe ndihmën për t’u përgatitur për çdo aspekt të intervistës së punës.  
 

2.Kontrata e punës me klinikën në Gjermani – Kandidatët e suksesshëm do të marrin një kontratë zyrtare pune me klinikën në Gjermani. Ky dokument do të përcaktojë detajet e angazhimit dhe kushtet e punës së tyre.  

 

3.Rregullimi i dokumentacionit për aplikim për vizë në Ambasadën Gjermane – Germanikos GmbH do të ofrojë ndihmë për rregullimin e dokumentacionit të nevojshëm për aplikimin për vizë në Ambasadën Gjermane. Ky proces mund të jetë i kompleks, por ekspertët do të jenë në dispozicion për të ndihmuar kandidatët në përgatitjen e aplikimit të tyre.  Te gjitha dokumentet e nevojshme nga ana e shtetit Gjerman i merr persiper Germanikos, te gjitha dokumentet qe nevojiten nga Kosova duhet te përgatiteten nga aplikantët.


4.Lajmërim në komunë bashkë me sigurimet shëndetësore – Punëtorët e rinj do të përcjellen se bashku nga një punetor i firmes Germanikos për lajmërimin e tyre në komunën gjermane për qëndrimin e tyre në vend. Përveç kësaj, ata do të sigurohen me sigurimet shëndetësore të nevojshme për të qenë të mbrojtur në rast emergjencash shëndetësore.  
 
5.Lajmërimi në shkollë për njohjen e profesionit tuaj në Gjermani – Germanikos GmbH do të asistojë kandidatët në nënshkrimin e dokumenteve të nevojshme dhe në lajmërimin e tyre në shkollat gjermane për të arritur njohjen e profesionit të tyre në Gjermani. Kjo do të sigurojë që profesioni dhe kualifikimet e tyre të njohura në vendin e tyre të origjinës të vlejnë edhe në Gjermani.  


6.Kandidatët që dëshirojnë të aplikojnë duhet të kenë diplomën dhe certifikatën e nivelit B1-B2 të gjuhës gjermane.

7. Rroga është sipas standartëve Gjermane.

Për të aplikuar për konkursin dhe për të marrë më shumë informacion rreth kualifikimeve dhe procedurës së aplikimit, kandidatët mund të kontaktojnë në emailin nazmi.hajdari@germanikos.de.  ose në numrin +4917631510378

Shpallja ka skaduar