Instalues dhe Mirëmbajtës për ashensorë dhe shkallë elektrike (profili Elektrik dhe Mekanikë)

KUALIFIKIMET:  

 • Mosha e preferueshme: 22-40 vjeç 
 • Të jenë të aftë për punë dhe të shëndetshëm fizikisht dhe mendërisht. 
 • Të mos vuajnë nga sëmundje të tilla si epilepsi apo sëmundje të tjera që mund të vënë në rrezik jetën dhe shëndetin e tyre gjatë procesit të punës. 
 • Të mos kene probleme fizike për të kryer punë që përfshin mbajtjen e peshave gjatë instalimit mekanik. 
 • Të dinë të lexojnë skemat elektrike dhe mekanike. 
 • Të kenë eksperiencë pune mbi 3 vite në fushën e mekanikës dhe elektrikës.
 • Të kenë licence shoferi (patentë). 
 • E preferueshme të jenë Anglisht folës, pasi iu mundëson që të ndjekin trajnime jashtë Shqipërisë dhe iu krijon mundësinë që të zhvillohen në profesionin e tyre.
 • Të jenë të motivuar dhe të përgjegjshëm gjatë orarit të punës. 
 • Të kenë aftësi komunikimi në grup si dhe të mbrojnë interesat e kompanisë për të cilën punojnë. 
 • Të jenë profesionistë dhe të ruajnë sekretin tregtar dhe informacionet konfidenciale që mund të marrin gjatë procesit të tyre të punës. 

 

ORARI I PUNËS:

 •  E Hënë- E Shtunë - 07:00-17:00 (Në këtë interval përfshihet 1 (një) orë pushim dreke në orarin 12:00-13:00)

PAGA:

 • Paga është e kënaqshme. Niveli i pagës vlerësohet bazuar edhe në eksperiencën e punonjësit dhe performancën e tij në punë.

BENEFITE:

 • Transporti mbulohet nga punëdhënësi.
 • Për transfertat jashtë Shqipërisë punëmarrësi përveç pagës paguhet edhe me dietë.
 • Mundësi zhvillimi dhe rritje në profesion .
 • Zhvillimi i trajnimeve brenda dhe jashtë Shqipërisë

 

KONTAKTE:

 • Email: anjeza.nisi@emegroup.al & info@emegroup.al
 • Tel: +355 69 955 4550 

Shpallja ka skaduar