Instruktor - Instalues Elektrik

Instruktor për Mësimdhënie të kursit Profesional “Instalues Elektrik” (gjysem orari)

Kandidati duhet:

– Të ketë kryer studimet e larta, Dega Inxhinieri Elektrike;
– Të ketë eksperiencë pune 3 vjeçare në këtë fushë;
– Të ketë kualifikime dhe çertifikime përkatëse;
– Eksperienca në mësimdhënie përbën pëparësi;
– Të ketë njohuri të programeve dhe aplikacioneve bazë të kompjuterit;

 

Aplikanti duhet ta dërgojë CV-në në gjuhën shqipe të shoqëruar me fotografi në adresën e-mail-it: burimenjerezore@ipatc-ks.com

Tel : +383 44 700 171

Shpallja ka skaduar