Instruktor - (Hidraulik) - Instalues I Ujësjellësit dhe Kanalizimeve

Instruktor për Mësimdhënie të kursit Profesional “Instalues I Ujësjellësit dhe Kanalizimeve” (gjysem orari)

Kandidati duhet:
- Të ketë kryer studimet e larta ose profesionale për Hidroteknike ose Hidraulik;
- Të ketë esperience pune në implementimin e instalimeve hidraulike mbi 3 vite;
- Eksperienca në mësimdhënie përbën avantazh.

Aplikanti duhet ta dërgojë CV-në në gjuhën shqipe të shoqëruar me fotografi ne e-mail: burimenjerezore@ipatc-ks.com

Tel : +383 44 700 171

 

 

Shpallja ka skaduar