Intervistues/e në Terren

DOTS Research
E skaduar

Mundësi punësimi për të gjithë të rinjtë të cilët janë të interesuar të angazhohen si intervistues/e, (anketues/e), në të gjitha komunat e Kosovës në kuadër të projektit "World Poll 2023" nga Gallup, për anketën me temën "Mirëqenia socio-ekonomike dhe psikologjike e qytetarëve të Kosovës.

Gallup, Inc. është një kompani analitike dhe këshilluese amerikane me bazë në Uashington, D.C.  Kompania u bë e njohur për sondazhet e saj të opinionit publik të kryera në mbarë botën, tash edhe në Kosovë.

Kualifikimet:

  •  Aftësi të mira komunikimi,
  •  Shkathtësi për bashkëpunim në grup
  • Posedimi i patent shoferit (Avantazh, por jo kriter)
     

Inkurajohen të aplikojnë anketues me eksperiencë në terren, dhe të gjithë të interesuarit e të gjitha profileve.

 

Të gjithë të interesuarit të dërgojnë CV e tyre në e-mail adresën rea@dotsresearch.com dhe për më shumë detaje telefononi në +383 49 125 759.

 

Shpallja ka skaduar