Inxhiner/e i ndertimit

Elkos Group
2 ditë të mbetura

Pozita: Inxhinier/e i Ndërtimtarisë

Vendi: Prishtinë 

Kodi i Pozitës: 116110PN

Lloji:Full Time

 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

  • Të ketë njohuri në mbikqyrje të punëve ndërtimore në terren
  • Të bejë identifikim të instalimit, mangësitë materiale, vlerësimet strukturore dhe analizat e dridhjeve
  • Të mbikëqyrë zbatimin e projekteve në përputhje me kerkesat e kompanisë
  • Të ketë përvoj në menaxhim të punëve ndërtimore dhe materialeve në ndërtim
  • Mbikqyrje e kushtet në vend të ndërtimit, dhe testimin e punëve të kryera
  • Përcakton dhe vlerëson gjendjen e infrastrukturës (të gjitha llojeve ), propozon dhe merr masat per sanimin e tyre
  • Të kryejë detyra të tjera sipas nevojës brenda fushës së tij të ekspertizës

 

 

Kualifikimet dhe aftësitë:

▪Të ketë të përfunduar studimet e larta në Fakultetin përkatës (Inxhinieri e Ndërtimit)

▪ Kandidati duhet të ketë përvojë pune minimale 20-30 vjeçare

 

▪Të ketë njohuri shumë të mira në programet profesionale inxhinierike Auto-Cad, Archi-Cad, Armi-Cad,

   
     
       ▪ Shkathtësi të shkëlqyera komunikuese dhe aftësi pune në ekip   
  
    
     

 

Procesi i Aplikimit:

Të gjithë të intersuarit për kete vend pune qe ofrohet  me benefitet dhe mundesite me të mira në treg, mund të aplikojnë online ne linkun: https://karriera.elkosgroup.com/karriera/jobs/detaje.php?pozita=116110PN&qyteti=Prishtin%C3%AB Apo duke dërguar CV ne email adresat : apliko@elkosgroup.com 

Për më shumë rreth këtij konkursi mund të informoheni online ne webin www.etc-ks.com apo në facebookun zyrtar të ETC Elkos Trading Center si dhe duke telefonuar per sqarime shtese  ne numrin 0800 30 300

 

 

 

 

 

 

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel