Inxhinier i Ndërtimtarisë

•  Detyrat e Inxhinierit të Ndërtimtarisë:  

Ka për detyrë projektimin dhe mbikëqyrjen e objekteve shumëbanesore. Inxhinieri duhet të ketë përvojë pune që të merret me organizimin dhe drejtimin e punimeve të ndërtimit në përputhje me projektin, paramasën, specifikimet teknike dhe standardet deri në certifikimin e punimeve dhe dorëzimin e objektit. Planifikon mënyrën e realizimit të objektivave dhe ndjek në mënyrë të vazhdueshme realizimin e tyre; Identifikon rreziqet kryesore në realizimin e objektivave dhe i raporton ato udhëheqësit të kompanisë/menaxherit; Identifikon problemet teknike që kërkojnë zgjidhje për mbarëvajtjen e punimeve, drejton dhe propozon mënyrat dhe format e zgjidhjes së tyre. 

 •  Njohuritë e Inxhinierit të Ndërtimtarisë:  

Kandidati duhet të ketë njohuri dhe përvojë për punët (projektim dhe mbikëqyrje) e objekteve shumëbanesore, koordinimin e projektit me të gjitha fazat e tjera të nevojshme. 

 •  Përgatitja profesionale dhe kualifikimet e nevojshme:  

Të ketë përfunduar Fakultetin e Ndërtimtarisë. Diploma pasuniversitare përben avantazh. Mosha e preferuar është mbi 40 vjeç si dhe të ketë njohuri në përdorimin e aplikacioneve dhe programeve CAD, Microsoft Office etj.  

•  Dokumentet e kërkuara:   

Kandidatët që janë të interesuar për një sfidë të re në një kompani prestigjioze janë të ftuar të paraqesin aplikimin e tyre elektronik (CV-në, Portfolion dhe rekomandimet eventuale) në info@tregtia.biz apo fizikisht në zyrat e kompanisë  TREGTIA SH.P.K që gjenden në Magjistralen Prishtinë - Fushë Kosovë.   

Shpallja ka skaduar