Inxhinier Ndërtimi, Mekanik, Elektrik, Arkitekt

Për pranimin e inxhinierëve dhe punëtorëve specialistë ,për punë jashtë vendit  ''Astana - Khazakistan '' 

Për këto vende pune:


INXHINIERË

 • 4 (katër) Inxhinierë të diplomuar të ndërtimtarisë 
 • 3 (tre) Inxhinierë të diplomuar të Arkitekturës
 • 4 (katër Inxhinierë të diplomuar të makinerisë (HVAC)
 • 2 (DY) Inxhinierë të  diplomuar të Elektrikes

 

MJESHTËR-SPECIALIST

 • 90 (nëntëdhjetë) Latues-Muratorë 
 • 40 (dyzet) Armirues
 • 50 (pesëdhjetë) specialistë për nxemje, ventilim, kondicionim, ujësjellës dhe saldues
 • 40 (dyzet) Elektricistë

 

Kushtet:

 1. Diplomën e fakultetit për drejtimin e kërkuar
 2. CV-in
 3. Dëshmi mbi përvojën e punës, në profesionin e profilit përkatës
 4. Të njoh  punën me kompjuter, përkatësisht programet e profilit të caktuar.
 5. Njohja e gjuhëve të huaja e preferueshme

 

Të gjithë aplikuesit do të i nënshtrohen intervistimit

Konkursi mbetet i hapur 14 (katrëmbëdhjetë) ditë nga dita e publikimit në mjetet e informimit.

Kandidatët e interesuar ,dokumentacionin e kërkuar  duhet të e dorëzojnë në Zyret e “Mabco Constructions” shpk, Aziz Abrashi nr.140 Zona Industriale çdo ditë pune prej orës 8:00-16:00 ose në formë elektronike ne email-at: info@mabco-ks.com ; info@mabetex-ks.com

Shpallja ka skaduar
adform-pixel